Pets Place is niet alleen de grootste online en fysieke dierenwinkel van Nederland, maar ook op advies kunt u en uw huisdier bij ons terecht!

Dan hebben we het nog niet eens gehad over de kortingen en al het voordeel wat een bezoek aan de afdeling binnen de BoerenBond op kan leveren! Veruit de goedkoopste dierenvoeding, hokken en vele andere leuke dierendingen!

Pets Place – De Geschiedenis

Waar een wil is, is een weg. Dat moeten de oprichters van Pets Place hebben gedacht. Als een zijtak van de BoerenBond, vind je de meeste winkels in het zuiden van het land en in een BoerenBond. Uiteraard als een losstaande afdeling, zodat men de beste service en kwaliteit kan leveren voor het welzijn van uw huisdieren!

Het is niet alleen goedkoper om voor het moederbedrijf BoerenBond een dierenwinkel in het filiaal zelf te zetten, maar er is vooral op de kleintjes gelet. Door twee bedrijven in een bestaand pand te zetten heeft u meer voordeel op alles wat u nodig heeft voor uw huisdier.

Pets Place zal blijven streven om de voordeligste, beste en leukste dierenwinkel van Nederland te blijven. Niet alleen voor uw beurs maar ook voor uw huisdieren!